Regulamin

Regulamin i warunki korzystania z Serwisu HotNight.

 

1. Postanowienia ogólne.

Serwis HotNight (dostępny pod adresem internetowym www.hotnight.pl) jest stroną przeznaczoną tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Serwis umożliwia publikację ogłoszeń towarzyskich oraz prezentowanie ofert sklepów z akcesoriami erotycznymi, klubów nocnych, pokoi do wynajęcia oraz ofert pracy. Kontakt z administratorem serwisu możliwy jest za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym www.hotnight.pl/pl/contact . Prezentowane ogłoszenia nie stanowią oferty handlowej. Administrator nie jest pośrednikiem pomiędzy swoje usługodawcami prezentującymi swoja ofertę w Serwisie a usługobiorcami przeglądającymi zawartość Serwisu. Przeglądanie zawartości serwisu HotNight jest bezpłatne.

2. Użytkownicy.

Serwis HotNight umożliwia korzystanie ze swoich zasobów użytkownikom niezarejestrowanym, użytkownikom zarejestrowanym oraz ogłoszeniodawcom. Użytkownik niezarejestrowany ma dostęp do wszystkich udostępnianych treści (ogłoszenia towarzyskie, ogłoszenia sklepów z akcesoriami erotycznymi, ogłoszenia klubów, oferty wynajmu pokoi, oferty pracy.) bez konieczności rejestrowania się w Serwisie, nie może on jednak komentować ani oceniać ogłoszeń. Użytkownik zarejestrowany ma dostęp do wszystkich udostępnianych treści (ogłoszenia towarzyskie, ogłoszenia sklepów z akcesoriami erotycznymi, ogłoszenia klubów, oferty wynajmu pokoi, oferty pracy.) oraz ma możliwość komentowania i oceniania ogłoszeń. Ogłoszeniodawca ma dostęp do wszystkich udostępnianych treści (ogłoszenia towarzyskie, ogłoszenia sklepów z akcesoriami erotycznymi, ogłoszenia klubów, oferty wynajmu pokoi, oferty pracy.), nie może on jednak komentować ani oceniać ogłoszeń (również własnych). Ogłoszeniodawca ma możliwość dodania ogłoszenia w każdej udostępnionej w serwisie kategorii (Panie, Panowie, Duety, Kluby, Sklepy, Pokoje na godziny, Oferty pracy). Administrator w każdej chwili, bez powiadomienia użytkownika, może zmienić zakres dostępu do funkcjonalności serwisu. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez Administratora Serwisu podanych przez siebie danych.

3. Prawa i obowiązki Administratora Serwisu.

Administrator Serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby publikowane treści były wiarygodne, zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Z uwagi na fakt iż pełna weryfikacja umieszczanych w serwisie danych nie zawsze jest możliwa, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz za prezentowanie w Serwisie informacji niezgodnych z prawdą i stanem faktycznym. Administrator nie odpowiada również za treść komentarzy użytkowników zarejestrowanych jak i za treści wszelkiego rodzaju umieszczane w Serwisie przez użytkowników zarejestrowanych i ogłoszeniodawców. Administrator nie odpowiada również za niezgodne z prawem bądź regulaminem Serwisu postępowanie użytkowników, w szczególności za: umieszczenie zdjęć bądź filmów bez zgody i wiedzy osoby ukazanej na zdjęciach bądź filmach, umieszczanie danych osobowych bądź teleadresowych bez wiedzy i zgodny właścicieli tych danych. Administrator nie odpowiada za spowodowane usterką techniczną, awarią przerwy w działaniu Serwisu oraz ograniczeniu bądź braku dostępu do jego funkcjonalności, zobowiązuje się jednak do usunięcia wszelkich awarii i usterek tak szybko jak to będzie możliwe od momentu ich wykrycia. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy opublikowania ogłoszenia bądź usunięcia ogłoszenia już dodanego jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie iż treści w nich zawarte są niezgodne z obowiązującym prawem bądź regulaminem Serwisu. Administrator może zablokować bądź usunąć konta użytkowników łamiących zasady niniejszego regulaminu bądź też bez podania przyczyny. Zabronione jest kopiowanie elementów Serwisu, jego zawartości w postaci zdjęć, filmów, tekstów, grafiki, kodu strony bez pisemnej zgodny Administratora. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu do publikacji i rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem.

4. Dodawanie i edycja ogłoszeń.

Ogłoszeniodawca może umieścić ogłoszenie w jednej z siedmiu kategorii (Panie, Panowie, Duety, Kluby, Sklepy, Pokoje na godziny, Praca). Ogłoszenie musi zawierać minimum trzy zdjęcia, w tym jedno przedstawiające całą sylwetkę (w przypadku ogłoszenia w kategorii Panie, Panowie lub Duety). Dodanie mniejszej ilości zdjęć może sprawić iż ogłoszenie nie zostanie opublikowane. Ogłoszenie może zawierać maksymalnie dwadzieścia zdjęć oraz jeden film wideo. Za treść ogłoszenia, dodane zdjęcia, filmy, dane osobowe i teleadresowe odpowiada Ogłoszeniodawca.

Ogłoszeniodawca oświadcza, że:

- wszelkie dodane informacje i treści dotyczą osoby dodającej ogłoszenie lub innej osoby, ale - tylko i wyłącznie za jej wiedzą i zgodą. zamieszczane przez niego informacje nie naruszają praw osób trzecich.

Ogłoszeniodawca zgadza się na:

- rozpowszechnianie dodanych przez niego treści za pośrednictwem Serwisu HotNight oraz w innych mediach i publikacjach których zarządcą jest również Administrator Serwisu HotNight.

- przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, na wykorzystanie przed Administratora Serwisu dodanych treści do celów komercyjnych tj. poprzez ich wykorzystanie w innych mediach niż Serwis HotNight.

- edycję przesłanych przez niego zdjęć w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu ( w szczególności zmiana parametrów tj. jasność, kontrast, balans kolorów) oraz na moderację treści ogłoszenia, szczególnie w celu poprawy ewentualnych błędów gramatycznych i stylistycznych.

Ogłoszenie może zostać usunięte na życzenie Ogłoszeniodawcy. Aby zgłosić chęć usunięcia swojego ogłoszenia należy skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.hotnight.pl/pl/contact . Administrator Serwisu może odmówić publikacji ogłoszenia jeżeli zawiera ono niskiej jakości zdjęcia lub jego treść jest nie jasna bądź zawiera informacje wzajemnie się wykluczające (np. dana usługa oznaczona jako oferowana zarówno w cenie jak i za dopłatą jednocześnie). Edycja swojego ogłoszenia jest możliwa w zakładce „Edytuj” dostępnej w koncie Ogłoszeniodawcy po zalogowaniu się. Po dokonaniu i zachowaniu zmian przez Ogłoszeniodawcę ogłoszenie musi ponownie zostać opublikowane przez Administratora, nie jest ono zatem widoczne bezpośrednio po dokonaniu zmian.

5.      Postanowienia końcowe.

Użytkowanie Serwisu HotNight jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności powiadamianie o zmianach. Aktualny regulamin jest zawsze dostępny pod adresem:

http://www.hotnight.pl/regulamin.